Stichting Ruïnekerk

Stichting Ruïnekerk heeft als doel het gebouw beschikbaar te stellen aan de gemeenschap en daarbij voor een zodanige exploitatie zorg te dragen dat het gebouw het benodigde onderhoud krijgt. De stichting is er niet op gericht om winst te maken.

Evenementenlocatie
Naast het onderhoud heeft de stichting als doel de Ruïnekerk beschikbaar te stellen als een feestelijke ambiance voor allerlei evenementen.

Lees verder

Stichting Vrienden van de Ruïnekerk

Om de instandhouding van de Ruïnekerk als uniek culturele erfgoed te waarborgen is de stichting 'Vrienden van de Ruïnekerk' in 2004 opgericht. Het onderhoud en de exploitatie van de Ruïnekerk dient uit eigen middelen te komen. Om de instandhouding van dit unieke culturele erfgoed voor de toekomst te waarborgen kunt u Vriend worden. Wilt u ook blijven genieten van de Ruïnekerk en haar evenementen?

Lees verder

ANBI status Stichting Ruinekerk

De Stichting Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en heeft een culturele ANBI status, hetgeen betekent dat er 25% extra kan worden verrekend met de fiscus, naast een aantal interessante fiscale voordelen.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Lees verder

ANBI status stichting vrienden van de Ruïnekerk

De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Lees verder

Protestantse Gemeente Bergen

De Protestantse Gemeente Bergen (PGB) biedt een open netwerk aan mensen met een religieuze belangstelling. Elke zondagochtend om 10.00 uur vindt een kerkelijk samenzijn plaats.

Bezoek website

Historie

Het dorp Bergen ontstond rond een kapel op de plek van de huidige Ruïnekerk. Na het Mirakel van Bergen in 1422 werd de kapel vervangen door een éénbeukige; later vergroot tot een driebeukige hallenkerk, gewijd aan de apostelen Petrus en Paulus, om de vele pelgrims te ontvangen. Het was destijds een van de grootste kerken van Holland.

Op 21 februari 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd de kerk geplunderd en afgebrand door geuzen onder leiding van Diederik Sonoy. Hierbij ging een groot deel van de kerk, waaronder de toren, verloren. In de periode tot 1597 werd het koor van de geruïneerde kerk herbouwd. In 1594 kwam een deel klaar; dit jaartal werd aangebracht op een balk boven de preekstoel. Na de reformatie werd de Ruïnekerk in gebruik genomen als protestantse kerk.

Lees verder