Vrienden van de Ruïnekerk

De Ruïnekerk is een uniek cultureel historisch erfgoed en is gesitueerd in het middelpunt van het lommerrijke Bergen. Een plek waar je met liefde vertoeft. Was het vroeger alleen voor het woord van God de rust en geborgenheid, tegenwoordig heeft de Ruïnekerk uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van evenementen, muzikale uitvoeringen, lezingen, presentaties, workshops, vergaderingen (jubileums, personeels-, verjaardags) feesten en vele andere activiteiten.

Het onderhoud en de exploitatie van de Ruïnekerk dient uit eigen middelen te komen. Om de instandhouding van dit unieke erfgoed voor de toekomst te waarborgen is er een vriendengroep opgericht.

Wilt u ook blijven genieten van de Ruïnekerk en haar evenementen?

Word vriend
Met een jaarlijkse donatie van (minimaal) € 25,- draagt u bij tot de instandhouding van dit prachtige culturele erfgoed. U kunt zich opgeven d.m.v. het formulier.

U helpt de Ruïnekerk:
- in stand te houden
- te restaureren
- te verfraaien
- multifunctioneel te maken
- technisch aan de hedendaagse norm aan te passen

U ontvangt:
- twee (digitale) nieuwsbrieven per jaar
- één Vriendendag of -avond per jaar
- kortingsaanbiedingen voor activiteiten
- dank voor uw betrokkenheid bij dit prachtige stukje Bergen

Wilt u eenmalig een donatie doen?
Dat kan natuurlijk ook. Maak uw donatie over onder vermelding van 'eenmalige donatie' en uw naam en adres, ten name van de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk, bankrekeningnummer NL02ABNA0437040232.

ANBI instelling
De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt.

Bestuur
Voorzitter: Bert Wolven
Secretaris: vacant
Penningmeester: Simone van Koningsbruggen (binnenkort vacant)
PR & Marketing: Yvonne Kuitenbrouwer (binnenkort vacant)
Bestuurslid: Annemieke Paping
Bestuurslid: Jantina Bruin

Neem contact op met het bestuur via vrienden@ruinekerk.nl